Betreft de melding een klacht of een storing?

Wat is het verschil tussen een klacht en een storing?

Klacht
Bij een klacht is er geen specifieke foutmelding. Een voorbeeld van een klacht is bijvoorbeeld: “de machine is traag”.

Storing
Bij een storing is er wel een specifieke foutmelding. Voorbeelden van storingen zijn bijvoorbeeld: “een foutcode, een BSOD, een probleem met een update, enzovoorts”.