Wordt het defecte onderdeel vervangen door Bokumo
of is het probleem softwarematig?